STEINSFJELLET

BARNEHAGE

Brukerundersøkelse i barnehagen

 

For å skape et best mulig tilbud i barnehagen er det viktig for oss å vite

hvordan du som foresatt opplever tilbudet. For å kunne gjøre dette er

det viktig for oss å få tilbakemelding på dine erfaringer med

barnehagen.

 

I samarbeid med Haugesund kommune er det nå lagt til rette for

nettbasert brukerundersøkelse for alle barnehagene.

 

Deltakelsen i undersøkelsen er frivillig men for å få best mulig oversikt

over hvordan tilbudet oppleves, er det ønskelig at flest mulig foresatte

besvarer undersøkelsen.

 

Foresatte som har flere barn, bes svare for hvert enkelt barn. Dette gjelder selv om barna går isamme barnehage og på samme avdeling.

 

Ved delt foreldreomsorg skal begge foreldre få mulighet til å svare dersom de ønsker det. Ta kontakt med barnehagen om dette er aktuelt.

 

Undersøkelsen er anonym. Resultatene av undersøkelsen skal behandles av den enkelte barnehage, og er viktig informasjon i barnehagens arbeid med kvalitetsutvikling.

 

Undersøkelsen gjennomføres i perioden 24.02 - 04.03 2016

 

GJENNOMFØRING:

Gå til http://svar.bedrekommune.no , logg inn med passord mottatt fra barnehagen.

 

 

Dersom spørsmål vedrørende undersøkelsen, ta kontakt med styrer Sigrid Solstrand på tlf. 52721830

 

eller epost: post@steinsfjelletbarnehage.no

SØKE BARNEHAGEPLASS

 

VIKTIG INFORMASJON

 

Alle som ønsker plass hos oss må søke gjennom Haugesund Kommunes barnehageportal. Fristen for å være med på hovedopptaket for tildeling av ledige barnehageplasser fra august 2016 er 15. februar. I henhold til barnehageloven har alle barn som søker før 15. februar og er født innen 31.08.2015 lovfestet rett til barnehageplass fra august 2016. Svar på søknadene sendes ut i flere omganger på registrert e-mail i perioden 20.03.2016-31.05.2016.

 

Du kan selv sjekke status på din søknad ved å logge deg inn på Barnegeportalen.

 

Informasjon om Barnehageportalen:

 

Ny søknad: For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehager. Du trenger ikke logge inn for å søke plass. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage.

 

Endre søknad: For å endre en søknad må du være innlogget.

 

Tilbud om plass: For å svare på tilbud om plass må du være innlogget.

 

Endre / si opp eksisterende plass: For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget.

 

 

Klikk her for å søke!

 

Planleggingsdager 2015/2016

 

Høsten 2015

fredag 14/8 Intern planleggingsdag

fredag 13/11 Kurs for alle ansatte

 

Våren 2016

fredag 15/1 Intern planleggingsdag

torsdag 3/3 Kurs for alle ansatte

fredag 6/5 Intern plannleggingsdag

Nyheter

05.02.15

Ny hjemmeside

Etter en periode uten en ordentlig hjemmeside, har vi nå fått en splitter ny! Her finner du informasjon om barnehagen og hvordan den drives. Du kan også kontakte oss via et eget kontaktskjema som ligger under fanen "kontakt". Siden er fremdeles ikke helt ferdig, mer informasjon kommer etterhvert!

 

 

 

 

 

Nyttige eksterne linker