STEINSFJELLET

BARNEHAGE

 

Ferie:

 

Alle barn må ha minimum fire uker ferie i løpet av barnehageåret, som er fra 15.8.-14.8. Tre av disse skal være sammenhengende i løpet av skolens sommerferie (uke 26-32/33).

Den siste uken kan deles opp, og er valgfri. Feriedager skal det gis beskjed om en uke i forveien for å bli godkjent.

 

Hovedferien meldes til barnehagen innen 1. april.