STEINSFJELLET

BARNEHAGE

 

Priser for barnehageplass (makspris):

 

Månedspris for 100% plass (fra 01.01.17): 2730 kr

Betalingsfri i juli mnd.

Kostpenger: 250 kr per mnd. per barn (ikke søskenmoderasjon på maten).

Kostpenger betales også 11 måneder i året (juli betalingsfri).

Bleier: Dersom barnet bruker bleier, betaler foreldrene 75 kr per mnd. Dette betales med regning for plass og mat.

 

I Steinsfjellet barnehage er det bare 100 % plasser.

 

OBS! Kostpenger kommer i tillegg til prisen for barnehageplass!

 

 

 

Betaling:

Betaling for barnehageplass forfaller til betaling den 15. hver mnd. Prisen justeres normalt ved begynnelsen av hvert barnehageår, men kan endres også utenom dette. Det er 11 foreldreinnbetalinger i løpet av et barnehageår, og den betalingsfrie måneden er juli.

 

Redusert betaling:

Det er anledning til å søke om reduksjon i foreldrebetaling. Informasjon om dette finnes i lenkene nedenfor

 

Haugesund Kommune

eller

Utdanningsdirektoratet