STEINSFJELLET

BARNEHAGE

 

Samarbeidsutvalget(SU):

 

SU er et samarbeidsorgan som skal representere foreldre, ansatte og styret. Her tas opp saker av prinsipiell karakter, forslag om vedtektsendring til høring, områder det er ønskelig å diskutere praksis på eller gode forslag til nye prosjekter.

 

 

 

 

SU er sammensatt av 2 foreldre, 2 ansatte og 2 fra styret. I tillegg er assisterende daglig leder med på møtene. Slik er SU sammensatt nå:

 

FORELDRE: Katrin Wegner og Janne Flage

ANSATTE: Bente Fiskaaen, Evelyn Oa og Line Sørvik

STYRET: Jorunn Dybdahl og Johnny Borgenvik