STEINSFJELLET

BARNEHAGE

 

Styret i barnehagen:

 

Barnehagen er en privateid barnehage, som er et samvirkeforetak. Det innebærer at foreldrene er deleier i barnehagen så lenge de har plass i barnehagen.

 

Styret tar de overordnede beslutninger om økonomi, vedlikehold, investeringer og er øverste leder for personalet. Styret består av 5 foreldre + daglig leder i barnehagen, nestleder og en ansattes representant. Dette året består styret av:

 

Foreldre:

 

Leder: Johnny Borgenvik

Nestleder: Heine Askeland

Styremedlem: Leif Andreas Skogøy

Styremedlem: Jessica Elisabeth Hansen

Styremedlem: Jorunn Dybdahl

 

Fra barnehagen:

 

Daglig leder: Sigrid Solstrand

Nestleder: Bente Fiskaaen

Ansattes rep.: Gerda Børseth