STEINSFJELLET

BARNEHAGE

 

Verktøykassen:

Barnehagen har i snart tre år gjennomgått et kompetansehevingsprogram gjennom Haugesund Kommune sammen med 4 andre barnehager.

Hele personalet har hatt kursrekker og møter om Verktøykassen, der vi har hatt fokus på ulike tema og verktøy til å bruke i det pedagogiske arbeidet. Det har vært en svært nyttig investering i personalet, som vi ser vi har god bruk for i hverdagen.

 

I Verktøykassen har vi blant annet jobbet med:

 

 • Regler og grenser
 • Ros og oppmuntring
 • Gode beskjeder
 • Marte Meo
 • Lek
 • Voksenrollen
 • Tilknytning
 • Barnesamtalen
 • Foreldresamarbeid
 • Undringssamtalen
 • Den planlagte samtalen ved bekymring